บริการ

บริการของเรา

สิ่งที่เราสามารถทำให้ท่านได้

ASP ภายใต้การนำของสัตวแพทย์ สัตวบาล นักโภชนาการอาหารสัตว์ และวิศวกร
ผู้มากประสบการณ์ เราส่งมอบบริการแบบจำเพาะให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ภายใต้การควบคุมของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 และหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

FARM MANAGEMENT

ให้คำปรึกษาการจัดการฟาร์ม และด้านสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์และสัตวบาลผู้เชี่ยวชาญ

FEED TECHNOLOGY

การตรวจและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ รวมถึงปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนอาหาร และจัดอบรมด้านสูตรอาหารและวิศวกรรมการผลิต

FEED ANALYSIS PROGRAM

การตรวจอาหารสัตว์ สารพิษจากเชื้อรา ปริมาณยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ โดย VRI (Vet Products Research and Innovations Center) ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 และ BIPEA