หน้าแรก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา…

เรามุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

คุณค่าที่เรามอบให้คุณ

เราสรรสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดเพื่อร่วมผลักดันธุรกิจฟาร์มและโรงงานอาหารสัตว์ของลูกค้าให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ภายใต้ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ

พวกเราสร้างสิ่งที่ดีกว่าในทุกๆวัน

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจคุณ

ASP ภายใต้การนาของสัตวแพทย์ สัตวบาล นักโภชนาการอาหารสัตว์ และวิศวกร ผู้มากประสบการณ์ เราส่งมอบบริการแบบจาเพาะให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

ASP FARM SOLUTION

ASP FEED SOLUTION
ASP R&D SOLUTION

ภายใต้การควบคุมของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 และหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดดับนานาชาติ

ข่าวสาร

กิจกรรม