ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร

วิตามิน & แร่ธาตุพรีมิกซ์

 • Asmix
 • Supremmix
 • Agmix

ยาปฏิชีวนะ

 • Astimulin
 • Resplex
 • Ascolis 10
 • Ascolis 40
 • Astylophos
 • Assulmidine
 • Asdoxcin
 • Asdoxcin 50
 • Aslincosin
 • Astylosin
 • Asneocin

ยาถ่ายพยาธิ

 • Asvermec
 • Asfenben 4%

สารเสริม

 • Maxsure
 • Activis
 • P-Cass
 • Lifepac
 • Synerflex
 • Synerlac
 • Enerflex
 • Besow Plus
 • AA Concentrate
 • BM Series 5%
 • Envico
 • Synfin
 • Pericol
 • Lifepac FC

เอ็นไซม์

 • Bezyme NSP
 • Bezyme
 • Phytase 7000S

สารจับสารพิษจากเชื้อรา

 • Maxisorb Plus
 • Protox
 • Asfig

ยาฆ่าเชื้อ

 • Microdis
 • Sanitek
 • Alphecon-V1
 • Ultraquat
 • Oxipro