ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก

วิตามิน & แร่ธาตุพรีมิกซ์

 • Splendimix

ยาปฏิชีวนะ

 • Astimulin
 • Resplex
 • Ascolis 10
 • Ascolis 40
 • Astylophos
 • Assulmidine
 • Asdoxcin
 • Asdoxcin 50
 • Aslincosin
 • Astylosin
 • Asneocin

ยาถ่ายพยาธิ

 • Asvermec

สารเสริม

 • Shellguard Plus
 • Animin
 • Livguard
 • AA Concentrate Layer
 • AA Concentrate Gold
 • Pericol
 • Lifepac FC

เอ็นไซม์

 • Concenzyme NSP II
 • Concenzyme NSP
 • Physnap

สารจับสารพิษจากเชื้อรา

 • Maxisorb Plus
 • Protox
 • Asfig

ยาฆ่าเชื้อ

 • Microdis
 • Sanitek
 • Alphecon-V1
 • Ultraquat
 • Oxipro