สารพิษจากเชื้อราคืออะไร? ปัจจัยที่ทำให้แสดงอาการรุนแรงในไก่ ?เกิดจากอะไรได้บ้าง?

สารพิษจากเชื้อรา ภัยร้ายที่เรามักมองข้าม!

EP.01 สารพิษจากเชื้อราคืออะไร? ปัจจัยที่ทำให้แสดงอาการรุนแรงในไก่ ?เกิดจากอะไรได้บ้าง?

สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) เกิดจากการแมทาบอลิซึมของเชื้อรา ซึ่งมีมากกว่า 300 สายพันธุ์ที่สามารถสร้างสารพิษได้ ที่สำคัญจะอยู่ในตระกูล Aspergillus, Fusarium และ Penicillium เป็นต้น

สัตว์ที่ได้รับสารพิษจากเชื้อราส่งผลต่อการกดภูมิคุ้มกัน กระทบต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการทำวัคซีน และทำให้ติดเชื้อแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ได้ง่ายอีกด้วย
การแสดงอาการของโรคอาจเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลัน เรื้อรัง หรือไม่แสดงอาการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

?พันธุ์ไก่ ไก่พันธุ์หนัก จะแสดงอาการเป็นพิษรุนแรงกว่าไก่พันธุ์เบา สอดคล้องกับปริมาณอาหารที่กิน ดังนั้นไก่เนื้อซึ่งเป็นไก่พันธุ์หนัก จะแสดงอาการให้เห็นมากกว่าไก่พันธุ์เบา เช่น ไก่ไข่ เป็นต้น

? อายุ ไก่อายุน้อยจะแสดงอาการได้ชัดเจนกว่าไก่อายุมาก

? เพศ ไก่เพศผู้อาการจะรุนแรงกว่าไก่เพศเมีย เนื่องจากปัจจัยด้านการกินอาหาร

? การสะสมสารพิษ ไก่ที่กินอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนและกินต่อเนื่อง จะมีการสะสมสารพิษมากขึ้นภายในร่างกายสัตว์ ผลกระทบที่เกิดก็จะมากขึ้น

?ชนิด ปริมาณ และจำนวนสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร ในบางกรณีสามารถเกิดการเสริมฤทธิ์ทำให้แสดงอาการได้มากขึ้น

?การจัดการที่ไม่ดี จะส่งผลให้เกิดความเครียดและแสดงอาการเป็นพิษรุนแรงกว่าฝูงอื่นๆ ที่ได้รับสารพิษปริมาณใกล้เคียงกัน

?การเกิดโรคแทรกซ้อน กรณีที่สารพิษจากเชื้อรากดภูมิคุ้มกัน แล้วมีการติดเชื้อแทรกซ้อน สัตว์จะแสดงอาการอย่างรุนแรง

?EP. หน้า เรามาดูกันว่า..สารพิษจากเชื้อราแต่ละชนิดเนี่ย จะส่งผลต่อไก่อย่างไรได้บ้าง?

#สารพิษจากเชื้อรา #ภัยร้ายที่เรามักมองข้าม #สารพิษจากเชื้อราในไก่

We use cookies to optimize our website and services. For our cookie policy, please see the Privacy Policy

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save